ទំនាក់ទំនង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ តាមរយៈទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល ឬទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើងអាចបង្កើតដំណោះស្រាយវេចខ្ចប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នក។

ខេធី តេង

អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់

អ៊ីមែល៖sales19@tinbox.cn

Mob: +86 18819080003

ម៉ៃ ឡាំ

អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់

អ៊ីមែល៖sales11@jinglitinbox.com

Mob: +86 18819080997

Joyce Ru

អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់

អ៊ីមែល៖sales10@tinbox.cn

Mob: +86 188190800811